118954
118954
innrapportering
2018-03-09T11:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Depotinformasjon fra verdipapirforetak

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Rapportering av depotinformasjon fra verdipapirforetakene til Statistisk sentralbyrå

Disse sidene inneholder rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av depotinformasjon til Statistisk sentralbyrå.

Rapporteringen omfatter verdipapirer som oppbevares på vegne av kunder i eget depot eller i annet norsk eller utenlandsk depot. For Statistisk sentralbyrå er det av helt avgjørende betydning å (i) kunne identifisere den reelle eier av verdipapiret og (ii) unngå overlappende informasjon.

I menyen til høyre er det lenker til aktuelle lover og forskrifter og andre aktuelle internettsider.

Nyheter

 

 

Kontakt