Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall2008

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, regnskapstall - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. desember 2009 2008 Mer gjeld i helseforetakene
18. juni 2009 2008 Driftskostnadene passert 90 milliarder
18. juni 2008 2007 88,6 milliarder til spesialisthelsetjenesten
20. juni 2007 2006 Over 81 milliarder til spesialisthelsetjenesten
21. juni 2006 2005 15 100 per innbygger for spesialisthelsetjenesten
22. juni 2005 2004 14 300 per innbygger for spesialisthelsetjeneste
2. september 2004 2003 Større kostnadsvekst i psykisk helsevern
23. juni 2004 2003 Mer til sykehus og psykisk helsevern
23. september 2003 2002 12 500 kroner per innbygger til spesialisthelsetjenesten
27. mai 2003 2002 Drøyt 56 milliarder til spesialisthelsetjenesten
23. september 2002 2001 Sterk vekst i utgifter til somatikk og psykiatri
26. juni 2002 2001 2001
19. september 2001 2000 Høy vekst i regionsykehusenes utgifter
21. juni 2001 2000 9 400 kroner per innbygger
21. september 2000 1999 Høyere utgiftsvekst i psykiatri enn i somatikk