Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern2008

Innhald

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. juni 2009 2008 Fleire polikliniske konsultasjonar
18. juni 2008 2007 Fleire spesialistar i psykisk helsevern
20. juni 2007 2006 Fleire årsverk i psykisk helsevern
21. juni 2006 2005 Auken i polikliniske konsultasjonar held fram
22. juni 2005 2004 Over ein million polikliniske konsultasjonar
2. september 2004 2003 Meir kvalifisert personell - fleire polikliniske konsultasjonar
23. juni 2004 2003 Meir kvalifisert personell - fleire polikliniske konsultasjonar
3. september 2003 2002 Psykisk helsevern i vekst
27. mai 2003 2002 2002
18. september 2002 2001 2001
25. juni 2002 2001 2001
19. september 2001 2000 2000
21. juni 2001 2000 2000
21. september 2000 1999 1999