Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene2008

Innhald

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten, spesialister med driftsavtale med helseforetakene - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
18. juni 2009 2008 Noko nedgang for avtalespesialistar
18. juni 2008 2007 Noko nedgang for avtalespesialistar
20. juni 2007 2006 Uendra høve for avtalespesialistar
21. juni 2006 2005 Færre spesialistavtaler
22. juni 2005 2004 Noen flere avtaler med spesialister
23. juni 2004 2003 Stabile spesialister
27. mai 2003 2002 Færre avtaler med spesialister
28. juni 2002 2001 Geografiske ulikheter i spesialistdekningen
19. juni 2001 2000 Flest avtalte årsverk innenfor psykiatri
20. juni 2000 1999 Stadig flere deltidsavtaler med spesialister
5. oktober 1999 1998 Mange flere avtaler med spesialister