379034_tabell_390481_not-searchable
/helse/statistikker/speshelse/aar
379034_tabell_390481
statistikk
2019-06-24T08:00:00.000Z
Helse
no
false

Spesialisthelsetjenesten2018

Innhold

Psykisk helsevern, hovedtall
20172018Endring i prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Tallene som oppgis er løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
3Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019
4Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
5Endring av metode for beregning av årsverk fra 2018 gjør at endringstall må tolkes med forsiktighet.
Rettet 18. september 2019.
Driftskostnader (mill.kr.)1223 53623 91712
Døgnplasser3 7463 700-2-1
Utskrivninger357 41358 11011
Oppholdsdøgn (liggedager)1 134 5851 128 746-3-1
Polikliniske konsultasjoner42 876 6373 110 580128
Årsverk519 43819 268-0,4-0,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB