221678_tabell_231297_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231297
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner
20102011201220132014
Brutto driftsutgifter totalt89 854 29295 455 061108 384 297113 797 822121 703 543
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste2 287 0432 439 7972 675 0272 794 7543 045 226
233 Annet forebyggende helsearbeid841 830965 5671 041 9451 153 8541 199 825
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering8 150 1698 807 9249 273 8649 906 50910 713 083
255 Medfinansiering somatiske tjenester.05 140 3175 277 9355 452 472
256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester.039 841208 105375 099
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser4 287 1914 496 8154 794 0785 053 6425 461 011
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon33 496 89635 153 94538 132 06839 343 46941 485 362
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende36 968 74139 694 70743 338 51945 913 12149 683 784
261 Institusjonslokaler3 822 4223 896 3063 948 6384 146 4334 287 681