221678_tabell_231295_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231295
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Antall mottakere av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Alder.
2011201220132014
Tallene ble rettet 24. juni 2015 kl. 10:40.
Avlastning
I alt8 1258 0718 0118 020
0-66 år7 9487 8897 8117 811
67 år og eldre177182200209
Støttekontakt
I alt29 45329 97730 57430 961
0-66 år24 36324 72125 09625 225
67 år og eldre5 0905 2565 4785 736
Omsorgslønn
I alt9 2669 3909 5169 529
0-66 år7 5947 7677 8487 929
67 år og eldre1 6721 6231 6681 600
Brukarstyrt personleg assistanse
I alt2 9052 8902 8883 007
0-66 år2 6362 6082 5882 683
67 år eller eldre269282300324