221678_tabell_231294_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231294
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til bruker. Alder og bistandsbehov
Gjennomsnittleg tal på timar i veka
Bistandsbehov i altNoko/avgrensa bistandsbehovMiddels til stort bistandsbehovOmfattande bistandsbehovUoppgitt bistandsbehov
Alder i alt8,71,96,535,52,6
0-17 år18,34,912,036,911,0
18-49 år16,52,110,565,62,5
50-66 år11,71,97,145,52,7
67-79 år5,41,74,920,12,2
80-89 år4,21,74,513,42,0
90 år eller eldre5,32,05,413,81,6
Uoppgitt alder0,00,00,00,00,0