221678_tabell_231288_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231288
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Helse- og omsorgsinsitusjonar, plassar og rom etter type og eigarforhold
2011201220132014
Talet på institusjonar992997990979
 
Talet på plassar totalt41 28041 73241 44141 310
Sjukeheimsavdeling39 85240 30740 18440 184
Aldersheimavdeling1 4281 4251 2571 126
 
Private plassar (prosent av plassar totalt)9,89,510,511,1
Privat ideell5,95,25,34,9
Privat kommersiell3,94,35,36,2
 
Rom for ein bebuar (prosent av antall rom totalt)96,996,996,997,5
Brukartilpassa einerom med eige WC og bad (prosent)80,080,382,583,3