221680_tabell_232613_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232613
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta
20142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Personell i alt. funksjon 2324 380,839
Årsverk jordmødre. funksjon 232287,938
Årsverk helsesystrer. funksjon 2322 333,5719
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232436,33-16
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232495,65-2
Årsverk for legar. funksjon 232208,612
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232193,71-9