Tabell

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta
20142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Personell i alt. funksjon 2324 380,839
Årsverk jordmødre. funksjon 232287,938
Årsverk helsesystrer. funksjon 2322 333,5719
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232436,33-16
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232495,65-2
Årsverk for legar. funksjon 232208,612
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232193,71-9