221680_tabell_232612_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232612
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
20142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Svangerskapsomsorg
Antall gravide med fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi8 016-20
Antall nyinnskrevne gravide til kontroll48 61644
ProsentProsentvis endringProsentvis endring
Tjenester til barn og ungdom
Nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst8218
Spedbarn med fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke991-1
Barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder983-2
Barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder9631
Barn med fullført helseundersøkelse i 1. trinn i grunnskolen9432