Tabell

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
20142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Svangerskapsomsorg
Antall gravide med fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi8 016-20
Antall nyinnskrevne gravide til kontroll48 61644
ProsentProsentvis endringProsentvis endring
Tjenester til barn og ungdom
Nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst8218
Spedbarn med fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke991-1
Barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder983-2
Barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder9631
Barn med fullført helseundersøkelse i 1. trinn i grunnskolen9432