221680_tabell_232611_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232611
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Fysioterapeutårsverk etter virkeområde
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 596,28,91,37,2
Diagnose, behandling og rehabilitering3 745,97,30,98,1
Skole/helsestasjon193,70,41,1-9,4
Miljøretta helsevern11,20,0-22,840,0
Anna førebyggjande arbeid134,80,314,9-14,5
Institusjonar for eldre og funksjonshemma439,40,91,819,4
Administasjon71,10,17,1-6,3
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..