Tabell

Fysioterapeutårsverk etter virkeområde
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 596,28,91,37,2
Diagnose, behandling og rehabilitering3 745,97,30,98,1
Skole/helsestasjon193,70,41,1-9,4
Miljøretta helsevern11,20,0-22,840,0
Anna førebyggjande arbeid134,80,314,9-14,5
Institusjonar for eldre og funksjonshemma439,40,91,819,4
Administasjon71,10,17,1-6,3
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..