221680_tabell_232610_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232610
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Legeårsverk etter virkeområde
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt5 325,410,32,512,2
Diagnose, behandling og rehabilitering4 340,38,42,211,4
Skole/helsestasjon208,60,40,91,6
Miljøretta helsevern66,70,1-2,81,1
Anna førebyggjande arbeid82,50,2-0,4-1,7
Institusjonar for eldre og funksjonshemma532,51,06,031,6
Administasjon94,70,24,57,4
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..