Tabell

Legeårsverk etter virkeområde
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt5 325,410,32,512,2
Diagnose, behandling og rehabilitering4 340,38,42,211,4
Skole/helsestasjon208,60,40,91,6
Miljøretta helsevern66,70,1-2,81,1
Anna førebyggjande arbeid82,50,2-0,4-1,7
Institusjonar for eldre og funksjonshemma532,51,06,031,6
Administasjon94,70,24,57,4
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..