221680_tabell_232609_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232609
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 596,28,91,37,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar648,010,71,47,4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar331,09,47,47,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 126,38,91,68,2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 490,98,50,56,6
Fysioterapeutar med driftsavtale2 670,55,21,11,7
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar356,75,90,62,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar181,05,17,20,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar696,05,50,51,5
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 436,84,90,81,8
Fysioterapeutar utan avtale0,00,0..
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 2 Sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar0,00,0..
Fysioterapeutar med fast løn1 768,13,42,216,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar261,04,33,815,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar133,33,88,419,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar397,33,13,722,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar976,63,30,413,4
Turnuskandidatar157,50,3-3,611,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar30,20,5-8,2-1,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar16,70,51,815,2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar33,10,30,03,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar77,50,3-4,419,8