Tabell

Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 596,28,91,37,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar648,010,71,47,4
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar331,09,47,47,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 126,38,91,68,2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 490,98,50,56,6
Fysioterapeutar med driftsavtale2 670,55,21,11,7
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar356,75,90,62,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar181,05,17,20,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar696,05,50,51,5
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 436,84,90,81,8
Fysioterapeutar utan avtale0,00,0..
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 2 Sentrale kommunar0,00,0..
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar0,00,0..
Fysioterapeutar med fast løn1 768,13,42,216,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar261,04,33,815,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar133,33,88,419,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar397,33,13,722,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar976,63,30,413,4
Turnuskandidatar157,50,3-3,611,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar30,20,5-8,2-1,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar16,70,51,815,2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar33,10,30,03,4
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar77,50,3-4,419,8