221680_tabell_232608_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232608
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbbygjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Legar i alt5 325,410,32,512,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar830,813,8-0,56,3
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar401,211,43,611,4
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 311,510,43,116,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 781,89,42,912,2
Legar med driftsavtale3 773,57,31,68,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar359,56,01,25,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar265,37,52,33,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 010,18,02,510,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 138,67,31,29,4
Legar med fast løn981,51,96,741,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar311,95,2-0,214,8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar85,92,42,167,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar189,41,58,892,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar394,31,312,845,8
Turnuslegar448,60,91,30,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar157,12,6-1,8-3,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar49,81,413,41,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar89,40,7-2,53,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar152,30,53,33,5
Legar utan avtale121,70,21,2-12,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar2,30,0-68,1-47,7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,20,0100,0-95,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar22,60,26,1-4,2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar96,60,35,5-10,2