Tabell

Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201420142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talPer 10 000 inbbygjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Legar i alt5 325,410,32,512,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar830,813,8-0,56,3
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar401,211,43,611,4
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 311,510,43,116,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 781,89,42,912,2
Legar med driftsavtale3 773,57,31,68,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar359,56,01,25,1
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar265,37,52,33,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 010,18,02,510,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 138,67,31,29,4
Legar med fast løn981,51,96,741,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar311,95,2-0,214,8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar85,92,42,167,8
Sentralitet 2 Sentrale kommunar189,41,58,892,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar394,31,312,845,8
Turnuslegar448,60,91,30,5
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar157,12,6-1,8-3,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar49,81,413,41,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar89,40,7-2,53,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar152,30,53,33,5
Legar utan avtale121,70,21,2-12,9
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar2,30,0-68,1-47,7
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,20,0100,0-95,1
Sentralitet 2 Sentrale kommunar22,60,26,1-4,2
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar96,60,35,5-10,2