256274_tabell_270538_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
256274_tabell_270538
statistikk
2016-06-20T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Nordmenns levevaner blir bedre, men utviklingen går saktere enn ønsket. 12 prosent av den norske befolkningen har fedme, viser SSBs levekårsundersøkelse.

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2015

Innhold

Helse og levevaner per 2015 og endring fra 2005 til 2015. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoeng1
 Begge kjønnMennKvinner
 2015Endring fra 2005 (prosentpoeng)2015Endring fra 2005 (prosentpoeng)2015Endring fra 2005 (prosentpoeng)
1Fotnote: Endringen fra 2005 til 2015 er signifikant på landsnivå for røyking, overvekt og sukkerholdig drikke (0,05 nivå). Endringene for menn og kvinner er signifikant for røyking og overvekt på 0,05 nivå, mens nedgangen i brusdrikking for kvinner er signifikant på 0,05 nivå, mens menns nedgang er signifikant på 0,1 nivå.
2Endringstallene for tannhelse er fra 2008 til 2015.
Svært god eller god helse79-281-178-2
Svært god eller god tannhelse2761740793
Røyker daglig13-1113-1112-12
Overvekt eller fedme (BMI=27 eller over)284335234
Mosjonerer aldri16-17114-
Drikker sukkerholdige drikker daglig15-321-310-3