134353_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
134353_tabell
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2012

Innhold