99368_tabell_124519_not-searchable
/helse/statistikker/helse_statres/aar
99368_tabell_124519
statistikk
2013-06-19T10:00:00.000Z
Helse
no
true

Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nøkkeltall
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte tallProsentProsent
Driftskostnader (inkl. avskrivninger)4 2421040
Døgnplasser1 770-7-1
Utskrivninger15 092621
Liggedager/Oppholdsdøgn572 370-40
Polikliniske konsultasjoner259 852666
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær3 421-120