Tabell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nøkkeltall
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte tallProsentProsent
Driftskostnader (inkl. avskrivninger)4 2421040
Døgnplasser1 770-7-1
Utskrivninger15 092621
Liggedager/Oppholdsdøgn572 370-40
Polikliniske konsultasjoner259 852666
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær3 421-120