Tabell

Noen kvalitetsindikatorer for Dødsårsaksregisteret. 2001-2012
 200120022003200420052006200720082009201020112012
Totalt antall utsendte tilleggsopplysningsskjemaer8468049001 3137208237708019371 0601 0491 016
Antall skjema mottatt603546668945532553532582709778739711
Antall ikke besvart243258232368188270238219228282310305
Obduksjoner3 6593 9383 9183 7543 4173 1083 1153 2643 0803 0293 0823 026
Sykehusobduksjoner1 9532 2402 2922 1561 8201 5651 5401 6521 4811 4321 4531 515
Rettsmedisinske obduksjoner1 7061 6981 6261 5981 5971 5431 5751 6121 5991 5971 6291 511
Dødsfall uten mottatt dødsmeldinger440565583528442443561653675730768690
Av disse: Døde i utlandet250253256251294296338336303385406397