20780_om_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
20780_om
statistikk
2002-04-19T10:00:00.000Z
Helse
no
false

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2001

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".