Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

Publisert:

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Unge funksjonshemmede har langt lavere livskvalitet sammenliknet med jevnaldrende i befolkningen. Livskvalitet handler om levekår, helse og psykososiale forhold. Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede nede i 40 prosent.

Det viser oppdaterte tall fra 2015 SSB leverer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Mer om tallene finnes i rapporten «Personer med nedsatt funksjonsevne: Indikatorer for levekår og likestilling».

Figur 1. Andel unge som er fornøyd med livet og synes det er meningsfylt¹. 2015.

Alle 25-44 år Med nedsatt funksjonsevne, 25-44 år
Hvor fornøyd er du med livet i sin alminnelighet? 74 42
Opplever du at det du gjør i livet er meningsfylt? 73 45

Deltar lite i sosiale aktiviteter

– Livskvalitet defineres ofte ut fra om man deltar i samfunnet. Sosial omgang med andre mennesker gir mening og glede for de fleste, sier seniorrådgiver i SSB, Arne Jensen.

Det er mange som sier at de hadde sosial omgang med en god venn siste uke, 71 prosent av unge generelt og 64 prosent av unge funksjonshemmede. Samtidig sier 19 prosent av unge funksjonshemmede at de strever med sosial kontakt på grunn av helseproblemer, mot kun 4 prosent blant unge generelt.

Nesten dobbelt så mange unge med nedsatt funksjonsevne har i liten grad deltatt i sosiale aktiviteter, 15 prosent av unge funksjonshemmede og 7 prosent blant unge generelt. Det er også en høyere andel funksjonshemmede som sier at de ikke har trent eller mosjonert siste 12 måneder.

Ønsker seg en jobb

– Én av tre unge med nedsatt funksjonsevne sier at helsen er dårlig, mens kun 5 prosent av unge generelt sier det samme. Likeledes har 30 prosent av de mellom 25 og 44 år med nedsatt funksjonsevne psykiske vansker. Andelen i samme aldergruppe i befolkningen ellers ligger på 9 prosent, sier Jensen.

Også arbeidstilknytning vil påvirkes av helsetilstanden. Vel 83 prosent av unge i befolkningen er sysselsatte, mens bare 51 prosent av unge funksjonshemmede er det. Mange sysselsatte funksjonshemmede jobber redusert tid. 6 av 10 unge funksjonshemmede jobber heltid, mens 8 av 10 jobber heltid i befolkningen. Av unge funksjonshemmede som ikke er sysselsatte, ønsker nærmere 4 av 10 seg en jobb.

To av ti blir diskriminerte

Mens 53 prosent av unge sier at folk flest er til å stole på, gjelder dette kun 40 prosent av unge funksjonshemmede. Det er mindre forskjell i andelen som opplever at de mangler sosial støtte, 11 mot 14 prosent.

– Samtidig er det langt flere unge med nedsatt funksjonsevne som ikke har noen fortrolige eller som føler seg ensomme sammenlignet med unge generelt, forteller Jensen.

Funksjonshemmede er også mer engstelige. 20 prosent av unge funksjonshemmede sier at de har opplevd diskriminering eller forskjellsbehandling siste år. Det er dobbelt så mange som unge generelt. Én av ti sier at dette skyldes helseforhold eller nedsatt funksjonsevne. 

Faktaside

Kontakt