Kjøretid i fødeavdelingenes serviceområder. Median. 2019

Tilbake til artikkelen

Kjøretid i fødeavdelingenes serviceområder. Median. 2019
  Minutter
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 9
UNN, Tromsø Universitetssykehus 10
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 11
UNN, Harstad Sykehus 11
Vestre Viken, Bærum sykehus 11
Finnmarkssykehuset, Spesialistpoliklinikken i Alta 12
Stavanger universitetssjukehus 15
Vestre Viken, Drammen sykehus 16
Helse Fonna, Haugesund Sjukehus 17
Sørlandet sykehus, Arendal 17
Oslo universitetssykehus, Ullevål 18
Haukeland Universitetssjukehus 19
UNN, Narvik Sykehus 19
Sykehuset Telemark, Skien 20
Nordlandssykehuset somatikk, Bodø 21
Sørlandet sykehus, Kristiansand 21
St Olavs Hospital 21
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus 22
Akershus universitetssykehus 23
Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg 23
Sykehuset Østfold, Kalnes 23
Vestre Viken, Kongsberg sykehus 26
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus 27
Nordlandssykehuset somatikk, Gravdal 28
Sykehuset Innlandet, Lillehammer 28
Helse Fonna, Stord Sjukehus 30
Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger 30
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 30
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger 30
Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus 32
Sykehuset Innlandet, Elverum 34
Helgelandssykehuset, Brønnøysund fødestue 35
Vestre Viken, Ringerike sykehus 35
Sørlandet sykehus, Flekkefjord 42
Nordlandssykehuset somatikk, Stokmarknes 44
UNN, Finnsnes 45
Helse Møre og Romsdal, Volda sjukehus 47
UNN, Storslett 48
Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest 54
Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos 59
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 60
Helse Førde, Førde sentralsjukehus 61
Sykehuset Innlandet, Tynset 61
Voss Sjukehus 66
Helse Fonna, Odda Sjukehus 71
Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes 156

Faktaside