Notater 2004/83

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Liva Vågane

Serie og -nummer

Notater 2004/83

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt