Notater 2005/21

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen oktober/november 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelsen oktober/november 2004. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Hanne Cecilie Hougen

Serie og -nummer

Notater 2005/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt