Pasienter etter behandling for planlagt og øyeblikkelig hjelp for utvalgte diagnoser. 2020. Antall og prosentvis endring

Tilbake til artikkelen

Pasienter etter behandling for planlagt og øyeblikkelig hjelp for utvalgte diagnoser. 2020. Antall og prosentvis endring1
Diagnosegrupper (ICD 10) Pasienter planlagte døgn-opphold 2020 Prosentvis endring fra 2019 Pasienter øyeblikkelig hjelp døgn-opphold 2020 Prosentvis endring fra 2019
1En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene.
Alle diagnoser 138 410 -16 351 284 -3
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 632 -41 13 252 -16
Svulster 26 769 -8 13 861 11
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 4 614 -25 9 430 3
Sykdommer i nervesystemet 6 597 -16 13 939 -1
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 15 635 -12 52 152 -3
Sykdommer i åndedrettssystemet 4 545 -30 33 152 -25
Sykdommer i fordøyelsesorganene 9 872 -18 40 504 3
Sykdommer i hud og underhud 2 395 -22 5 222 -7
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 26 112 -17 14 440 -2
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 13 082 -17 23 619 3
Svangerskap, fødsel og barseltid 13 852 -19 40 931 4
Symptomer og ubestemte tilstander 5 274 -25 43 126 -3
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 8 395 -25 55 915 -2

Faktaside

Kontakt