Tabell

Pasienter etter behandling for planlagt og øyeblikkelig hjelp for utvalgte diagnoser. 2020. Antall og prosentvis endring1
Diagnosegrupper (ICD 10)Pasienter planlagte døgn-opphold 2020Prosentvis endring fra 2019Pasienter øyeblikkelig hjelp døgn-opphold 2020Prosentvis endring fra 2019
1En pasient kan ha hatt flere behandlinger med ulike hoveddiagnoser. Derfor vil summen av antall pasienter kunne være mindre enn summen av pasienter over ICD-10-kapitlene.
Alle diagnoser138 410-16351 284-3
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer632-4113 252-16
Svulster26 769-813 86111
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser4 614-259 4303
Sykdommer i nervesystemet6 597-1613 939-1
Sykdommer i sirkulasjonssystemet15 635-1252 152-3
Sykdommer i åndedrettssystemet4 545-3033 152-25
Sykdommer i fordøyelsesorganene9 872-1840 5043
Sykdommer i hud og underhud2 395-225 222-7
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev26 112-1714 440-2
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene13 082-1723 6193
Svangerskap, fødsel og barseltid13 852-1940 9314
Symptomer og ubestemte tilstander5 274-2543 126-3
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker8 395-2555 915-2