118844
118844
forskning
2011-04-07T08:00:00.000Z
no

Skolerangering påvirker boligprisene

Publisert:

Offentliggjøring av skolerangeringer gir utslag på boligprisene. Folk betaler mer for å bo i nærheten av skoler som kommer bra ut. Effekten er imidlertid kortvarig.

Det viser en studie av Jon H. Fiva og Lars J. Kirkebøen. I Information Shocks and the Dynamics of the Housing Market undersøker de om offentliggjøring av ny informasjon om skolekvalitet påvirker prisene i boligmarkedet.Rangering av Oslo-skolene

Forskerne har tatt utgangspunkt i første gangs publisering av indikatorer for skolekvalitet i Oslo i november 2005 som sammenligner ungdomsskolene i hovedstaden. Siden bosted avgjør hvilken skole man hører til, forventes det at boligpriser vil endre seg dersom foreldre setter pris på informasjon om skolekvalitet.

For å finne ut om offentliggjøringen av skolerangeringen påvirket boligprisene, analyserte Fiva og Kirkebøen data fra 38 562 boligtransaksjoner i perioden 1. januar 2003 til 31. januar 2006, som i snitt tilsvarer 185 boligsalg per uke.

Beveger boligprisene

Studien viser at boligpriser

  • stiger i områder hvor den lokale skolen kom godt ut på rangeringen, mens de faller i områder hvor den lokale skolen kom dårlig ut.
  • Denne effekten dukker opp allerede uken etter publisering, men er ikke vedvarende. Etter tre måneder er det ingen effekt av publiseringen på boligpriser.
  • For et område hvor skolen kommer ut noe over gjennomsnittet, relativt til en skole noe under gjennomsnittet øker boligprisene med 2-3 prosent. Større kvalitetshopp vil kunne gi større utslag på boligprisene.

Siden forskerne ser på endringer i boligpriser akkurat rundt tidspunktet for publisering kan man med stor grad av sikkerhet utelukke at andre faktorer som kunne tenkes å påvirke boligprisene driver resultatene.

Verdsetter lett tilgjengelig informasjon

Publiseringen av skoleresultatene fikk betydelig mediedekning. Det førte til at informasjon om skolekvalitet ble svært lett tilgjengelig for boligkjøpere. Dette kan ha bidratt til en betydelig korttidseffekt på boligprisene.

Etter hvert som nye kjøpere kommer inn i boligmarkedet justerer prisene seg tilbake til utgangspunktet, siden de nye kjøperne i mindre og mindre grad fikk med seg mediedekningen rundt publisering. Forskerne mener denne tolkningen er konsistent med tidligere studier som viser at investorer i aksjemarkedet synes å reagere sterkere på nyheter som er relativt synlige.

Les studien:

Information Shocks and the Dynamics of the Housing Market’, Scandinavian Journal of Economics, forthcoming (2011).

Discussion paper (2008): Does the Housing Market React to New Information on School Quality?

Kontakt