118823
118823
forskning
2010-10-20T07:50:00.000Z
no

Hvorfor barn av høyt utdannede gjør det bedre enn andre på skolen. En studie av søskenbarn og tvillinger

Publisert:

Barn av foreldre med høy utdanning har i gjennomsnitt bedre skoleprestasjoner enn andre. Det er imidlertid lite empirisk grunnlag for å gi denne samvariasjonen en årsakstolkning. I dette Discussion Paperet benytter forskerne Torbjørn Hægeland, Lars Johannssen Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell Salvenes to alternative strategier for å identifisere en eventuell kausal effekt av foreldres utdanning på barns skoleprestasjoner. I tråd med øvrig litteratur på feltet finner forskerne ingen effekt av mors utdanning på barns skoleprestasjoner når de utnytter variasjonen i utdanning mellom tvillinger. Blant adopterte barn er effekten av mors utdanning kun en tredel av hva man finner i biologiske relasjoner i adopterende familier.

Sammendrag av Discussion Papers 628 Why children of college graduates outperform their schoolmates. A study of cousins and adoptees

Barn av foreldre med høy utdanning har i gjennomsnitt bedre skoleprestasjoner enn andre. Det er imidlertid lite empirisk grunnlag for å gi denne samvariasjonen en årsakstolkning. I dette arbeidet benytter vi – innenfor samme data - to alternative strategier for å identifisere en eventuell kausal effekt av foreldres utdanning på barns skoleprestasjoner. I tråd med øvrig litteratur på feltet finner vi ingen effekt av mors utdanning på barns skoleprestasjoner når vi utnytter variasjonen i utdanning mellom tvillinger.  Blant adopterte barn er effekten av mors utdanning kun en tredel av hva man finner i biologiske relasjoner i adopterende familier. Vi finner ingen støtte for en hypotese om at de små kausale effektene av foreldres utdanning på barns skoleprestasjoner kan forklares gjennom negative effekter av at høyt utdannede mødre jobber mer enn andre mødre mens barna er små.

  Download publication in fulltext:

Kontakt