118925
118925
forskning
2012-12-12T07:30:00.000Z
no

Aldersblandete klasser kan gi bedre skoleprestasjoner

Publisert:

Elever som i løpet av ungdomsskolen har vært i aldersblandete klasser presterer i gjennomsnitt bedre enn elever som aldri har vært i aldersblandete klasser.

Det viser forskningsarbeidet Classroom grade composition and pupil achievement av Edwin Leuven og Marte Rønning. Forskerne har studert betydningen av aldersblandete klasser på elevprestasjoner målt som eksamenskarakteren i 10. klasse i ungdomsskolen for skoleårene 2001/02 og 2002/03. De har sammenlignet resultatene til elever i Norge som gikk i aldersblandete klasser med resultatene til elever som ikke gikk i aldersblandete klasser i sammenlignbare skoler.

De yngste tjener mest

Funnene viser at elever som i løpet av ungdomsskolen har vært i aldersblandete klasser i gjennomsnitt presterer bedre enn elever som aldri har vært i aldersblandete klasser. Denne effekten er sammensatt av en positiv effekt av å dele klasserom med eldre elever, og en negativ effekt av å dele klasserom med yngre elever. Den positive effekten oppveier imidlertid den negative, noe som forklarer hvorfor gjennomsnittseffekten er positiv. Med andre ord kan elever tjene på å gå i aldersblandete klasser, men det er viktig å være klar over at effekten avhenger av hvilket klassetrinn (på ungdomsskolen) man er i når man blir blandet med eldre eller yngre elever.

Les forskningsarbeidet Classroom grade composition and pupil achievement

Kontakt