118751
118751
forskning
2009-10-26T08:00:00.000Z
no

Skatt på boligkonsum - en 5-trinns implementeringsprosedyre

Publisert:

Skatt på boligkonsum har attraktive egenskaper. Den kan bidra til å øke effektiviteten i skattesystemet, virke som automatiske stabilisator og være progressiv. Implementering krever imidlertid en nøye avstemt balanse mellom økonomiske ambisjoner og politiske realiteter. Et nytt Discussion Paper av Erling Røed Larsen presenterer en 5-trinns prosedyre.

Sammendrag av DP 596, From data to levy design. The five stages of implementing housing taxes:  Skatt på boligkonsum har attraktive egenskaper. Den kan bidra til å øke effektiviteten i skattesystemet, virke som automatiske stabilisator og være progressiv. Implementering krever imidlertid en nøye avstemt balanse mellom økonomiske ambisjoner og politiske realiteter. Denne artikkelen presenterer en 5-trinns prosedyre: identifisering, estimering, datatilrettelegging, empirisk inspeksjon og skattefunksjonskonstruksjon. Den illustrerer hvordan å implementere en slik skatt ved å utnytte leieekvivalensprinsippet til å estimere oppdaterte verdier på eiernes boligkonsum i norske tverrsnitt; ved å imputere leie for eiere basert på observerbare leier i leiemarkedet. Artikkelen analyserer fordelingen av imputerte leier over hele inntektsspektret og demonstrerer at imputert leie er et nødvendighetsgode. Ved å lage beregninger på virkelige husholdninger i et datasett fra 2006 viser artikkelen hvordan en boligskatt kan innrettes med en hensiktsmessig struktur. En slik skatt ville, i motsetning til det nåværende rentesubsidiumet, funksjonere kontrasyklisk og kan, hvis den erstatter skatt på inntekt, redusere dødvektstapet i skattesystemet. I den foreslåtte formen vil skatten generere tilnærmet 12 milliarder NOK.

Download publication in fulltext:

  • dp596.pdf Publication in Adobe Acrobat format

Kontakt