161616
161616
forskning
2014-02-06T10:00:00.000Z
no

Søkbare skattelister på internett øker rapportert inntekt

Publisert:

Vissheten om at naboer og bekjente kan sjekke skattelistene på internett, gjør at flere kvier seg for å jukse. Åpne skattelister fører dermed til at rapporteringen av inntekt øker, viser ny forskning

SSB-forskerne Erlend E. Bø og Thor O. Thoresen og Joel Slemrod fra University of Michigan har foretatt empiriske undersøkelser av om skatteunndragelse påvirkes av offentlige skattelister. Dette er første gang man har foretatt en analyse av dette. Resultatene, som er publisert i artikkelen « Taxes on the Internet:Deterrence Effects of Public Disclosure », tyder på at elektronisk søkbare skattelister på internett øker rapportert inntekt.

Vil ikke tape ansikt overfor naboen

Den antatte hovedårsaken til at inntektsrapporteringen øker er at det ikke er allment akseptert å unndra skatt. Vissheten om at folk du kjenner kan observere inntekten din gjør det mer kostbart å jukse. Dersom det er et stort sprik mellom observert levestandard og inntekt, kan en risikere en å bli mistenkt for å unndra inntekt fra beskatning.

Åpne skattelister på nett et tidsskille

Overgangen til internettpublisering høsten 2001 representerer et tidsskille. Før dette måtte folk oppsøke det lokale skattekontoret og finne ønsket informasjon på papir. Det er primært selvstendig næringsdrivende og andre småbedriftseiere som kan bestemme hvor mye inntekt som rapporteres inn og som dermed påvirkes mest av denne overgangen. En hovedantakelse er at overgangen til internettpublisering øker eksponeringen og den potensielle ”tapt anseelse”-effekten.

Salg av skattelistekataloger på dør til dør-basis i kontrollgruppen

Forskerne har brukt utvalgte kommuner som en kontrollgruppe i undersøkelsen. I disse 31 kommunene var tilgangen til skattelistene nærmest like god som etter at de kom på internett. Lokale idrettslag eller korps solgte kataloger med skatteinformasjon om alle innbyggerne i kommunen på dør til dør-basis i perioden før 2001. Personer i disse kommunene fikk dermed en mye mindre overgang da skattelistene kom på nett. Småbedriftseiere i disse kommunene sammenliknes med småbedriftseiere i kommuner uten salg av slike kataloger og med lønnstakere.

Rapportering øker med 10 000 kroner i året

Undersøkelsen viser at småbedriftseierne i eksperimentgruppen har en gjennomsnittlig inntektsvekst i de fire årene etter internettpubliseringen som er 3 prosent høyere enn det vi ser i kontrollgruppen. Omtrentlige beregninger viser at rapportert inntekt øker med 10 000 kroner i året i gjennomsnitt ved at skattelistene legges ut på nettet, dvs. en økning i skatteinntekter på om lag en halv milliard kroner totalt.

Kontakt