118818
118818
forskning
2010-09-06T07:50:00.000Z
no

Makroøkonomisk stabilitet eller svingninger?

Publisert:

Forskerne Dag Kolsrud og Ragnar Nymoen utleder i et Discussion Paper aggregerte tilbudssidelikninger for en mellomslangsiktig makromodell. En lønns- og prisspiral utgjør her det begrepsmessige rammeverket for en syntese av to ulike og konkurrerende teoretiske og empiriske perspektiver på tilbudssiden i økonomien: Phillipskurver og likevektsjustering.

 Macroeconomic stability or cycles? The role of the wage-price spiral

Vi utleder aggregerte tilbudssidelikninger for en mellomslangsiktig makromodell. En lønns- og prisspiral utgjør det begrepsmessige rammeverket for en syntese av to ulike og konkurrerende teoretiske og empiriske perspektiver på tilbudssiden i økonomien: Phillipskurver og likevektsjustering. De generelle tilbudssidelikningene pakkes inn i en liten makromodell, og modellens egenskaper som et dynamisk system analyseres ved hjelp av algebra og simuleringer. Phillipskurver eller likevektsjustering i lønns- og prisdannelsen er avgjørende for alle dynamiske egenskaper til modellen, men også innenfor hver modell avhenger kvalitative dynamiske egenskaper av detaljer i parameteriseringen. For eksempel kan endogene svingninger karakterisere både nominelle- og realvariable som henholdsvis inflasjon og ledighet. 

  Address:

Dag Kolsrud, Statistics Norway. E-mail: Dag.Kolsrud@ssb.no Ragnar Nymoen, University of Oslo. E-mail: Ragnar.Nymoen@econ.uio.no

Download publication in fulltext:

 

Kontakt