118780
118780
forskning
2010-01-27T08:00:00.000Z
no

Insentiver til å investere i ny renseteknologi: Avgift vs. kvotehandel med markedsmakt

Publisert:

Ulike miljøpolitiske virkemidler har ulik påvirkning på forskning, utvikling og bedrifters investeringsbeslutninger. Over tid kan disse effektene være minst like viktige som det mer kortsiktige hensynet til kostnadseffektivitet. Et Discussion Paper av Halvor Briseid Storrøsten viser at antallet bedrifter som investerer i avansert renseteknologi kan være høyere under kvotehandel enn ved en avgift på utslipp, gitt at bedriftene har markedsmakt i kvotemarkedet.

Sammendrag

Ulike miljøpolitiske virkemidler har ulik påvirkning på forskning, utvikling og bedrifters investeringsbeslutninger. Over tid kan disse effektene være minst like viktige som det mer kortsiktige hensynet til kostnadseffektivitet. I denne artikkelen viser vi at antallet bedrifter som investerer i avansert renseteknologi kan være høyere under kvotehandel enn ved en avgift på utslipp, gitt at bedriftene har markedsmakt i kvotemarkedet. Ved fullkommen konkurranse der myndighetene har bundet seg til nivået på avgiften eller taket på utslipp (såkalt ex ante regulering), vil derimot dette tallet alltid være høyest under en avgift. Dersom vi lar myndighetene reagere på bedriftenes investeringsbeslutninger (ex post regulering), er rangeringen er fortsatt tvetydig hvis bedriftene har markedsmakt i kvotemarkedet. Reguleringsregimene blir i dette tilfellet like ved fullkommen konkurranse.

Download publication in fulltext:

  • dp606.pdf Publication in Adobe Acrobat format

Kontakt