118796
118796
forskning
2010-03-08T08:00:00.000Z
no

Promotering av fornybar energi og begrensning av fossilt energiforbruket i EU

Publisert:

Den europeiske union (EU) identifiserte noen positive og negative eksternaliteter knyttet til energiproduksjon og forbruk når energi- og klimapakken ble vedtatt. Gitt disse eksternalitetene, utleder forsker Cathrine Hagem i et Discussion Paper den optimale kombinasjonen av virkemidler. Deretter utforsker hun det second-best løsningen, gitt begrensninger på bruken av enkelte virkemidler, på grunn av politiske hensyn og internasjonale regler.

Sammendrag av Discussion Papers 610 Promoting Renewables and discouraging fossil energy consumption in the European Union :

Den europeiske union (EU) identifiserte noen positive og negative eksternaliteter knyttet til energiproduksjon og forbruk når energi- og klimapakken ble vedtatt. Gitt disse eksternalitetene, utleder vi den optimale kombinasjonen av virkemidler. Deretter utforsker vi det second-best løsningen, gitt begrensninger på bruken av enkelte virkemidler, på grunn av politiske hensyn og internasjonale regler. Vi viser at valg av virkemidler for å fremme fornybar energiproduksjon (subsidier kontra grønne sertifikater) påvirker de optimale skattene på energiforbruk. En second-best kombinasjon av virkemidler kan ikke oppnås uten at EU-landene samordner bruken av energiskatter og virkemidler for å fremme fornybar energi, gitt de eksternalitetene vi vurderer i dette papiret.

 

Kontakt