118462
118462
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Jan Lyngstad

Akademisk grad
Cand. Polit. Statsvitenskap
Stilling
Forsker II
Telefon
21094863
E-post
Jan.Lyngstad@ssb.no
Last ned cv (479 KB)

Om Jan Lyngstad

Jeg er Cand. polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har vært forsker i Statistisk sentralbyrå siden 1989. Før det var jeg konsulent/førstekonsulent i Sosial­departementet i åtte år, der jeg arbeidet i Plan- og utredningsavdelingen. Deretter var jeg utredningsleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet i tre år. Der arbeidet jeg med analyser av levekår. Som forsker i Statistisk sentralbyrå har jeg arbeidet videre med analyser av levekår, først og fremst økonomiske levekår. Midt på 1990-tallet var jeg sekretær for et offentlig utvalg, "Barnefamilie­utvalget", som utredet offentlige overføringer til barnefamiliene (NOU 1996:13). Fra 2001 til 2008 arbeidet  jeg hovedsakelig med planlegging, gjennomføring og analyse av to utvalgsunder­søkelser om foreldre som ikke bor sammen (2002 og 2004), om deres samvær med barna, om betaling av barne­bidrag og om deres økonomisk situasjon. I årene etter 2008 har jeg i tillegg vært engasjert i analyser av relasjoner mellom besteforeldre og barnebarn og i analyser av likestilling i hjemmet.