407649_tabell_412706_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
407649_tabell_412706
statistikk
2020-02-19T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2020, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Januar 2020Januar 2019 - Januar 2020
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt560-7,0
Bilbensin73-3,9
Autodiesel224-6,3
Anleggsdiesel68-18,1
Jetparafin810,0
Marine gassoljer1008,7
Fyringsparafin0-100,0
Lett fyringsolje5-66,7
Tungdestillat og tungolje6-33,3
Andre petroleumsprodukt23-50,0