375562_tabell_400669_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375562_tabell_400669
statistikk
2019-10-21T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
September 2019September 2018 - September 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7143,5
Bilbensin85-3,4
Autodiesel2470,4
Anleggsdiesel8312,2
Jetparafin98-1,0
Marine gassoljer1065,0
Fyringsparafin0-100,0
Lett fyringsolje912,5
Tungdestillat og tungolje17112,5
Andre petroleumsprodukt2681,5