375554_tabell_390218_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375554_tabell_390218
statistikk
2019-06-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt678-6,2
Bilbensin92-9,8
Autodiesel2511,2
Anleggsdiesel76-8,4
Jetparafin92-8,9
Marine gassoljer103-12,0
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje5-28,6
Tungdestillat og tungolje90,0
Andre petroleumsprodukt251-7,3