286077_tabell_329501_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286077_tabell_329501
statistikk
2017-11-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2017, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2017Oktober 2016 - Oktober 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7423,9
Bilbensin89-8,2
Autodiesel2730,0
Anleggsdiesel8415,1
Jetparafin1001,0
Marine gassoljer10422,4
Fyringsparafin2-33,3
Lett fyringsolje15-21,1
Tungdestillat og tungolje9-10,0
Andre petroleumsprodukt26516,1