286069_tabell_316359_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286069_tabell_316359
statistikk
2017-07-25T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsproduktjuni 2017, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2017Juni 2016 - Juni 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt778-2,6
Bilbensin105-4,5
Autodiesel278-2,1
Anleggsdiesel790,0
Jetparafin97-11,0
Marine gassoljer123-2,4
Fyringsparafin2-50,0
Lett fyringsolje11-8,3
Tungdestillat og tungolje1025,0
Andre petroleumsprodukt27410,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB