Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2017Juni 2016 - Juni 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt778-2,6
Bilbensin105-4,5
Autodiesel278-2,1
Anleggsdiesel790,0
Jetparafin97-11,0
Marine gassoljer123-2,4
Fyringsparafin2-50,0
Lett fyringsolje11-8,3
Tungdestillat og tungolje1025,0
Andre petroleumsprodukt27410,4