239801_tabell_265979_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239801_tabell_265979
statistikk
2016-05-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I april 2016 ble det solgt 668 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktapril 2016

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2016April 2015 - April 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal6682,3
Jordbruk og skogbruk2-33,3
Fiske og fangst44100,0
Industri i alt60-9,1
Bygg og anlegg3030,4
Bustader og forretninsbygg71-2,7
Transport405-5,4
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import22547,1
Anna sal2938,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB