239801_tabell_265977_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239801_tabell_265977
statistikk
2016-05-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I april 2016 ble det solgt 668 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktapril 2016

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2016April 2015 - April 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6682,3
Bilbensin89-6,3
Diesel32710,1
Andre mellomdestillat139-2,8
Parafinprodukt82-4,7
Tungolje2-71,4
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt22812,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB